Opłaty

Opłata za udział w konferencji 140 zł
Opłata za dostęp do transmisji on-line konferencji 80 zł


Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

 

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:

  • udział w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • wstęp na wystawę firm farmaceutycznych,
  • publikacje promocyjne,
  • poczęstunek podczas przerw,
  • identyfikator. 

Osobom dokonującym płatności podczas konferencji, nie gwarantujemy materiałów konferencyjnych.

W razie chęci otrzymania faktury za opłatę konferencyjną dokonaną na miejscu prosimy o podanie numeru NIP przed wystawieniem paragonu.

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać e-mailem na adres: gsn@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%.

Rezygnację z udziału w Konferencji przyjmujemy w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem konferencji. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

Rezygnację z udziału w Konferencji przyjmujemy w terminie do 15 dni przed rozpoczęciem konferencji. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.