Gdyńskie Spotkania Neurologiczne 2020

Termin:
13­‑14 marca 2020 roku

Miejsce:
Hotel Nadmorski Gdynia
ul. Juliana Ejsmonda 2
Gdynia

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska


Punkty edukacyjne:
Uprzejmie informujemy, że każdemu uczestnikowi przysługuje certyfikat potwierdzający przyznanie punktów edukacyjnych.

Certyfikaty uczestnictwa:
Istnieje możliwość samodzielnego wydruku* certyfikatu po konferencji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji — szczegóły poniżej.

Wydruk certyfikatu*:
W celu wydrukowania certyfikatu należy zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając zakładkę Rejestracja.

  • Z menu znajdującego się po lewej stronie należy wybrać: Wydruk certyfikatu.
  • Następnie należy kliknąć Pobierz certyfikat.
  • Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawi się w nowym oknie.
  • Można wydrukować certyfikat.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Organizatorem.

Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.).

Infarma